úterý 13. listopadu 2018

Vratné PET lahve dobývají Česko, první automaty prošly zkušebním provozem…


Zálohované PET lahve jsou snem mnohých ekologů a zdá se, že i blízkou budoucností. První automat na jejich vracení si mohli vyzkoušet návštěvníci závodu Nature Run v Liberci.Iniciativa Zálohujme dala ve spolupráci s firmou Mattoni vzniknout nové zálohované PET lahvi s 50 procentním podílem recyklovaného rPETu. Automaty na vracení těchto lahví prošly zkušebním provozem v neděli 7. října během libereckého závodu Nature Run.


Fungování automatu se od toho na skleněné lahve příliš neliší. Po vložení prázdné a nezmačkané PET lahve vydá stvrzenku, za kterou pak návštěvníci získají lahev novou a plnou. Během pěti hodin testovacího provozu prošlo automatem 374 použitých PET lahví, které byly následně předány k recyklaci.

V sousedním Německu je vracení PET lahví běžným standardem. Ačkoliv Češi patří v třídění odpadu k nejlepším v Evropě, oběh a opětovné využití materiálu stále ještě pokulhává. A právě to si dala iniciativa Zálohujme za cíl co nejdříve změnit.