úterý 14. listopadu 2017

Seznamte se, dokud máte šanci. Toto je poslední samec nosorožce tuponosého severního na světě.

Zoologické zahrady, rezervace či národní parky celého světa jsou často poslední nadějí na přežití pro mnoho krásných zvířat této planety. Byla tu první a ve velké míře právě lidé je přivedli na pokraj vyhynutí.Krásné kožešiny, slonovina, drápy a různé části zvířecích těl jako léčebné prostředky pro čínskou medicínu nebo šamany; toto všechno a ještě další důvody vedou člověka k tomu, aby se snížil k vraždám divokých zvířat.
Smutný osud také potkal nosorožce tuponosého severního jménem Sudan, který je posledním žijícím samcem svého druhu na planetě Zemi. Málokdo ví, že patří ZOO Dvůr Králové, která jej v roce 2009 nechala odvézt zpět do Afriky. Zde žije spolu s posledními dvěma samičkami v rezervaci Ol Pejeta Conservancy. Cílem tohoto procesu byl pokus o spáření a následné rozmnožení, ke kterému žel nedošlo.


Nedávno se na Twitteru objevila fotografie tohoto nosorožce se slovy: „Chcete vidět, jak vypadá vyhynutí? Toto je poslední žijící samec nosorožce tuponosého severního. Poslední. Víc už jich není.“

Snímek i slova jsou dílem biologa z Bostonu Daniela Schneidera. Tento jeho příspěvek vyvolal vlnu pozornosti, sdílelo jej více než 36 000 lidí a komentář přidalo více než 1000 uživatelů.Citujeme dva příspěvky:
Steve Marie napsal: „Mnoho lidí se nezastaví, aby si uvědomili, že vyhynutí hrozí vícero druhům zvířat. Zvířecí druhy jsou na sebe vzájemně závislé a neuvědomujeme si, že zabíjením zvířat se blížíme k vlastnímu vyhubení.“
Nejmenovaný uživatel: „Láme mi to srdce. Právě lidé jsou ta nejbezcitnější stvoření na této zemi.“Poprvé se o osudu Sudana mohla veřejnost dovědět v dubnu tohoto roku, kdy Ol Pejeta Conservancy vyvěsila na Tinder fotografii  s úmyslem zvýšit povědomí o kriticky ohrožených druzích.

Richard Vigne, šéf rezervace řekl: „Toto je poslední naděje na záchranu tohoto poddruhu nosorožce tuponosého poté, co selhaly všechny předchozí pokusy o jeho rozmnožení“ a dodává „…přežití druhu však záleží na mně. Jsem pod nesmírným tlakem.“
Lidé, kteří příspěvek viděli, mohli přispět na záchranu tohoto zvířete dobrovolnou finanční částku. Pro zajímavost jedna smutná informace z Wikipedie; citujeme: „ Mezi léty 1970 a 1980 pytláci zredukovali počet z 500 kusů na pouhých 15. Mezi léty 1990 a 2003 se podařilo skupině zotavit a rozrostla se na 32 jedinců. Počet 30 až 36 jedinců potvrdily průzkumy z roku 2000. Od poloviny roku 2003 začali pytláci opět intenzivně redukovat počet na pouhých 5 až 10 kusů (napočítáno bylo 7).“