neděle 30. června 2019

Tento milionář dává velké odměny všem, kdo testují jeho poslední online hry!

Tito rodiče, zejména ti, kteří pocházeli ze zbídačených okolností, mají z různých důvodů obrovskou pýchu ve své schopnosti nakupovat věci pro své děti. Zdá se, že vnímají své hmotné pohodlí pro své děti jako základní výraz jejich bezpodmínečné lásky. Jejich postoj je také potvrzen asijskou kulturou, ve které je ochota rodičů obětovat vlastní potřeby pro dobro svých dětí často oslavována jako ztělesnění rodičovské lásky.
Bohužel tyto děti, které jsou zvyklé na tyto „skutky lásky“, očekávají a berou je jako samozřejmost. V zásadě zacházejí se svými rodiči jako s bankomaty: mají pocit, že mají peníze, které potřebují k nákupu, co chtějí, s péčí péče o to, jak tvrdě museli jejich rodiče pracovat na vydělávání peněz. Jejich rodiče mají z jejich pohledu dát jim cokoli chtějí; Konec konců, jejich rodiče je přivedli k přesvědčení, že je to neměnná skutečnost života. Tyto děti pak vyrostou, aby se staly dospívajícími, kteří touží po značkových oděvech, nejnovějších módních a technologických doplňcích a dokonce i fantastických svátcích v zámořských lokalitách se svými vrstevníky. Každá z těchto chutí a dobrodružství je laskavě sponzorována jejich rodiči. Rodiče, kteří na těchto žádostech neplní, čelí obvinění, že své děti nemilují přiměřeně, zejména ve srovnání s rodiči svých vrstevníků.
Hroznou realitou je, že tyto děti se nikdy nemohly cítit naplněné, spokojené nebo vděčné za velkorysost svých rodičů. S postupem času kultivovali neukojitelné chutě, bezednou jámu, kterou nikdy nemohli naplnit. Jejich rodiče objevují až příliš pozdě, že utíkají o ztracený závod, aby uspokojili zdánlivě nekonečné touhy svých dětí.
Hrůzný dopad RKS však není omezen na postoj dětí k penězům; spíše, jeho nepříznivé účinky se týkají jejich morálního charakteru, který se bolestivě projeví, když dosáhnou dospělosti. Vzhledem k tomu, že tito dospělí nemuseli zažít utrpení, které jim rodiče udělali, aby jim poskytli životní styl, který jim baví, nedokázali svůj charakter posílit a disciplinovat. Lazy a rozptýlení v jádru jejich bytí, oni oslavují bezohlednou shovívavost místo tvrdé práce. Očekávají, že si budou moci vychutnat ovoce, aniž by se do práce dostali. A co je ještě horší, dopouštějí se víry, že nepřebírají zodpovědnost za své vlastní činy, protože jejich rodiče, kteří je tak milují, přijdou k jejich záchraně a budou nést následky v jejich prospěch… dokud nebudou konfrontováni s hrubým probuzením.
Skutečností je, že život je dlážděn překážkami a výzvami, které nás mohou rozbít nebo motivovat k tomu, abychom k této příležitosti přišli. Každý z nás, vyzbrojený jedinečnými dary a talenty, je určen k tomu, aby podstoupil obřady života, které osvětlí naše silné stránky a zdůrazní naše slabiny. Jak se naučíme tyto překážky překonávat a realizovat naše nadání i přes naše slabosti, je nedílnou součástí neuvěřitelné cesty života. Abychom se mohli ujmout života, musíme mít vytrvalost a sílu, abychom se této výzvě postavili.
Jako rodiče je naší odpovědností a povinností vůči našim dětem kultivovat a rozvíjet jejich vytrvalost a sílu pro pečlivou cestu života. Podávat jim všechno na talíři a ukrývat je před realitou života nic nedělá. Namísto toho bychom měli našim dětem předávat pozitivní hodnoty, jako je důležitost tvrdé práce a disciplíny.Co mohou rodiče podpořit rozvoj charakteru svých dětí?Kromě studia a účasti na externích aktivitách, jako je plavání, mohou děti spolu se svými rodiči vykonávat dobrovolnou práci v organizacích, které je zajímají. Tím, že tyto děti přispějí k těmto organizacím, získají vnitřní pohled na vnitřní fungování organizací v reálném světě a přímo zažijí úsilí potřebné k plnění různých úkolů.
Když si jejich děti chtějí koupit nepotřebné předměty, mohou je rodiče podporovat a povzbuzovat k tomu, aby si zachraňovali své příspěvky, nebo si sami vydělávají peníze tím, že vykonávají domácí úkoly nebo se angažují v podnikatelských iniciativách. Tyto rozmanité zkušenosti umožňují dětem „praktikovat“, jak žít pod vedením a ochranou svých rodičů. Tyto „praktiky“ připravují základ pro děti, aby vyrostly, aby se staly pracovitý dospělý