neděle 8. prosince 2019

EU ROZHODLA! OD 1.1.2021 BUDE NOVÝ TYP VIDLIČEK.
Toto je nový typ vidliček, schválený komisí evropské unie, pro všechna restaurační zařízení v rámci EU.
Původní vidličky nevyhovovaly bezpečnostním předpisům EU, takže od 1.1.2020 musí všechna
restaurační zařízení disponovat těmito vidličkami pod pokutou až 10.000 euro a od 1.1.2021
musí tyto vidličky být i v každé domácnosti...:D