neděle 21. března 2021

Kdo vyhraje volby podle vás ?

 

Zprávy pro vás připravily unikátní volební model, ze kterého se můžete až do říjnových sněmovních voleb pravidelně dozvídat, kdo má nejblíže k vítězství v nich.

Článek

Nejpřesnější předpovědi výsledků voleb

Seznam Zprávy připravily detailní přehled volebních průzkumů a dle propočtů sestavují předpověď, jak dopadnou letošní volby do Poslanecké sněmovny.

S každým novým průzkumem se predikce zpřesňuje. Grafy vycházejí z volebních modelů relevantních agentur.

Proč se průzkumy liší?

Volební model je nejbližší odhad, jak by dopadly volby v daném čase. Zahrnuje odpovědi respondentů, kteří se chystají volit. Ti jsou buď rozhodnutí pro konkrétní stranu či uskupení, nebo váhají mezi více možnostmi. Agentury se liší formou i způsobem dotazování, některé oslovují voliče osobně, jiné telefonicky nebo online.

Velkou váhu pro konečný výsledek voleb představují voliči, kteří v danou chvíli váhají mezi více stranami a/nebo vůbec nejsou rozhodnutí volit. Například ještě měsíc před posledními volbami do Sněmovny jich byla více než polovina. Jejich (ne)aktivita pak ovlivňuje, jak moc se průzkumy od skutečných výsledků liší – často i výrazně. Strany, jimž se povede aktivizovat nerozhodnuté voliče a zejména nevoliče, si pak připisují lepší výsledek ve volbách.

Poll of polls

Vážený průměr všech modelů je nejpřesnější odhad, jak by v danou chvíli dopadly volby. Procentuální zisky jednotlivých stran a uskupení jsou zachyceny v grafu.
Poll of polls: výpočet volebního modelu

vážený průměr ze všech průzkumů od voleb do PSP 2017 do současnosti