neděle 2. ledna 2022

Tolik si letos připlatíme v Čechách: Nejméně za vodu, nejvíc za elektřinu a plyn


 
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přišli severočeští vodohospodáři s informací o cenách vodného a stočného na rok 2022. Obyvatelé Ústeckého a Libereckého kraje tak za dodání 1000 litrů pitné vody zaplatí 59,33 Kč a za odvedení a vyčištění stejného množství 53,12 Kč včetně DPH.


Ani obor vodárenství nežije mimo ekonomickou realitu a jeho vstupy jsou stále nákladnější. „Do kalkulace cen vodného a stočného se počítají investice na obnovu a opravy vodárenské infrastruktury, které jsou do velké míry ovlivněny cenami stavebních prací a materiálu. Index cen stavebních prací překročil v posledním období 7 procent; ceny energií, materiálu k úpravě vody a pohonné hmoty rostou dvouciferným procentem. Sledujeme-li meziroční růst těchto položek, je navýšení cen o 7,3 % mnohem mírnější, než se dalo předpokládat. Je pravděpodobné, že nedosáhne ani růstu inflace na konci tohoto roku“ dodává mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Mario Böhme.


CENA VODY 2022 ZA 1 M3

 Kč bez DPH 

    KČ S DPH    

vodné

53,94

59,33

stočné

48,29

53,12

celková cena vody

102,23

112,45

 

Společnosti skupiny Severočeská voda při výpočtu cen zohledňují nejen zmíněné náklady, ale také sociální únosnost ceny, která se drží pod 2 % z čistých příjmů domácností v regionu. Aktuální sociálně únosná cena pro rok 2021 by činila maximálně 125 Kč v Ústeckém, resp. 129 Kč/m3 v Libereckém kraji.