pondělí 30. října 2017

Kvalitní potraviny za vlády komunistů? Podívejte se, jakými jedy nás krmili.

Informovanost obyvatelstva v současnosti nelze absolutně srovnávat s tou, která byla za komunistického režimu. A toto je právě důvod, proč si lidé myslí, že tenkrát byly potraviny kvalitnější. Dnes stačí napsat na sociální síť, že někdo našel ve skleničce s jablečnou výživou střípek skla a už jede kontrola, aby se na to podívala a v případě potřeby nakázala např. stažení výrobku z trhu. Široká veřejnost by byla o tomto kroku informována z médií a sociálních sítí.


Kdo by neznal kultovní český seriál „Žena za pultem.“ Regály plné všelijakých laskomin,chlebíčků, zákusků, čokolád, maso rovnou z jatek a dalšího konzumního zboží pro všechny. Jak to bylo doopravdy, vědí jen pamětníci té doby.
Skutečná dostupnost jednotlivých složek sortimentu byla kolikrát k smíchu; na maso se stála fronta, často velmi dlouhá a na někoho se ani nedostalo, pomeranče, mandarinky nebo banány jsme vůbec neznali a vajíčko s překvapením bylo španělská vesnice. Hlavně, že mléka v sáčku bylo vždy dost.Přesto se v posledních letech objevují názory, že za „komárů“ to bylo lepší. Je to většinou právě v souvislosti s potravinami, jejich cenou i kvalitou. Bohužel lidé zapomněli, co ještě jiného v té době bylo; téměř nulová informovanost obyvatelstva o čemkoliv, co se netýkalo výročních sjezdů KSČ a podobných akcí.
Záměrně byl vyvoláván mylný dojem, že všechno kolem je zdravé a neobsahuje žádné škodliviny. Pokud přesto někdo přišel na fakt, že je ve výrobku (a nemáme na mysli pouze potraviny) nebezpečná látka, smetla se tato informace pod koberec.Tyto zprávy jsou důležité hlavně pro nekuřáky, abstinenty, sportovně založené lidi a ostatní, kteří dbají o své zdraví, a přesto se u nich vyskytla např. rakovina tlustého střeva, nebo ucpávání tepen a cév, díky čemuž přišli o nohu. „Jak je to možné?“ ptají se. „Nekouřím, nepiju, zdravě jím, sportuju a mám takovou hroznou nemoc“.
Ano, tohle všechno jsou s velkou pravděpodobností následky neříkání pravdy o tom, co se přidávalo do „kvalitních tuzemských výrobků“ v dobách, kdy vládl režim, ve kterém všichni všechno všechněm dali a všichni všechno měli dohromady. Zde si můžete přečíst o několika z nich.

Benzen

Dlouho po objevení byl považován za konzervační látku s vynikajícími účinky, proto se dával např. do hořčice. Dalším zkoumáním benzenu se zjistilo, že rozhodně nepatří mezi zdraví prospěšné;  je klasifikován jako karcinogen skupiny  1 a způsobuje zejména leukémii a rakovinu plic.


Polychlorované bifenyly

Polychlorované bifenyly PCB začaly být hojně využívány jako aditiva v barvách a lacích ve třicátých letech v Americe, odkud se postupně rozšířily do celého světa. Opět vládl názor, že nijak neškodí lidskému zdraví ani přírodě.
V 60. letech se začaly objevovat první vlaštovky o tom, že PCB přece jen nebudou tak bezúhonné, jak to vypadá. Podrobné zkoumání odhalilo, že akutní toxicita je sice nízká,  Nicméně vzhledem k jejich perzistenci a bioakumulaci je velmi nebezpečná toxicita chronická. Bylo prokázáno, že se hromadí v mase, mléce, vejcích nebo třeba i v másle a rybách.
Důvodem, proč se dostaly PCB do potravního řetězce, bylo jejich využívání v nátěrech na sila a kravíny, odkud se tyto toxiny přenesly na krmivo pro dobytek a slepice. Po požití kontaminované potravy docházelo u zvířat ke zmíněné bioakumulaci, tj. špatnému vyloučení z organismu a hromadění toxinů v jejich tělech. Bylo prokázáno, že se PCB dobře vylučují mlékem, což je riziko pro další generace. Jsou to prokázané karcinogeny, které napadají především játra, slinivku břišní a imunitní systém.

Dichlordifenyltrichloretan

Tento úžasný objev nadchl skutečně spoustu lidí; vždyť hubil hmyz a přitom byl zdraví nezávadný! Opak je však pravdou; výzkumy opět ukázaly, že DDT je sice skvělý insekticid, který má však neblahé účinky na přírodu a člověka.
Je silně bioakumulativní , ukládá se v rostlinách, odkud se dostane do těl drobných savců a z nich do dravců, kteří tvoří vrchol potravní pyramidy. Lidský organismus získá tuto chemikálii do svých útrob požitím zamořeného masa, zeleniny i vody. DDT je prokázaný karcinogen a narušuje hormonální systém.