pátek 27. října 2017

Nový děsivý trend zachvátil mládež, lejou po sobě vroucí vodu.

Mezi americkými teenagery se šíří nový děsivý trend. Zdejší mládež po sobě leje vařící vodu. Policie vyšetřuje případ, kdy mladík zveřejnil na internet nehrávku, která zachycuje chlapce vypovídajícího o zvrácených událostech, které se měli odehrát předchozí večer. Jeho vlastní kamarádi ho zradili, a nechali ho tvrdě trpět. Ve videu chlapec ukazuje jizvu, kterou mu způsobilo popálení zapalovačem. Bezbranného, ho k tomu přinutili. Dále odhaluje čerstvou popáleninu na krku, přímo od vařící vody. Na problémy se zdravím, které mu způsobili do konce života jeho vlastní přátele nikdy nezapomene. Mladík mluví o tom, jak si během jednoho večera prošel peklem. 
Fotografie 1/13Adolescence (z lat. adolescens, dospívající, mladý), také dorostové období či dospívání je vývojové období mladého člověka mezi pubertou (pohlavním dozráváním) a ranou dospělostí, zpravidla od 11–13 do 21 let věku. Dospívání charakterizuje napětí mezi prakticky plnou fyzickou a sexuální dospělostí, kdežto sociálně-psychologicky se mladý člověk teprve chystá do světa.Teenager je anglické označení pro mladého člověka (adolescenta), často ještě v období dospívání (pubertě). Do češtiny se někdy nepřesně překládá jako náctiletý. Anglické slovo teenager ale vychází ze zakončení „-teen“ u číslovek 13–19, kdežto české slovo náctiletý by mělo podle stejného principu zahrnovat lidi od 11 do 19 let věku a v tomto významu jej čeština používala ještě před převzetím slova „teenager“.
Mladistvý je v českém prostředí v nejobecnějším smyslu člověk, který dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku.
Tento pojem se používá zejména v trestním právu, kde mladistvým je ten, který se v uvedeném věkovém rozpětí dopustil trestného činu (mladistvý delikvent). Trestný čin mladistvého se označuje jako provinění. Trestní odpovědnost mladistvých se vyznačuje některými odlišnostmi oproti trestní odpovědnosti dospělých. Mladistvému může být uložen trest odnětí svobody na dobu maximálně 5 let nepodmíněně.


V trestním řízení se v procesním smyslu mladistvým rozumí podezřelý nebo obviněný uvedeného věku. Mladistvý má v trestním řízení zvýšenou ochranu, např. vždy musí mít obhájce.Fyzikálně je teplota varu definována tak, že se jedná o teplotu, při které se právě vyrovná tlak par kapaliny s tlakem okolního plynu. Teplota varu závisí na atmosférickém tlaku (nebo obecněji na tlaku, který na kapalinu působí). Protože závisí na tlaku, představuje ve fázovém diagramu čáru, takže „bod varu“ – na rozdíl od trojného bodu – není bodem, ale hodnotou na této křivce za daného atmosférického tlaku.
V oblasti pracovního práva se užívá pojem mladistvý zaměstnanec pro zaměstnance mladšího osmnácti let.


Var je skupenská přeměna, při které se kapalina mění na plyn v celém svém objemu (nejenom z povrchu jako při vypařování).
K varu dochází při zahřátí kapaliny na teplotu varu. Teplota varu je různá pro různé kapaliny. Její velikost závisí také na tlaku nad kapalinou (s rostoucím tlakem teplota varu stoupá). To má vliv i na průběh varu (vzniku bublin páry) v nádobách s nezanedbatelnou výškou.
Teplo potřebné ke změně skupenství při varu se nazývá skupenské teplo varu.