středa 31. ledna 2018

10 znamení, že se do vás zamiloval až po uši

1. Narovnal se
Renomovaní američtí psychologové Barbara a Allan Paeseovi vystihli změnu držení těla v okamžiku, kdy potkáte někoho, kdo se vám líbí, velmi výstižně: „Nejlépe to poznáte na pláži,“ píší ve své publikaci Řeč těla, která se stala po celém světě bestsellerem. „K proměně dojde ve chvíli, kdy jsou muž a žena natolik blízko, aby se mohli setkat pohledem. Jakmile se minou, zaujmou znovu původní postoj.“ Jde o mimovolný proces spouštěný podvědomím. Že se dotyčnému líbíte, poznáte z držení jeho těla snadno. Muži se narovávají, tlačí ramena mírně dozadu, vypínají hruď a zatahují břicho. Okamžitě vypadají mladší, silnější a schopnější. Mimochodem – nemyslete si, že vy něco skryjete. Jestliže vás dotyčný zaujal, tělo reaguje podobně a dává na oplátku znamení jemu.
2. Zvláštně se dívá
Tonus svalů se zrcadlí také v obličeji. Tváře se vyhladí a projasní. To však nejspíš na první pohled nezaznamenáte. Co vám ale dá naprosto jednoznačný signál, je mužovo obočí. Ani velmi zkušený svůdník nedokáže ovládnout mírný pohyb svého obočí vzhůru, když spatří ženu, která by ho zajímala. Kromě nadzdviženého obočí (nenápadně můžete pozorovat průběžně) ho prozradí také mírně pootevřená ústa, doširoka otevřené oči a jemně se chvějící chřípí. Třeba už zcela propadl vašemu kouzlu, podle posledních výzkumu se muži dokáží zamilovat do deseti vteřin od prvního setkání.
3. Pokouší se upoutat vaši pozornost
Ještě si možná netroufá k přímé­mu oslovení, ale už se snaží upoutat vaši pozornost. Muž s vážným zájmem kontaktovat ženu se například zpravidla oddělí od skupiny přátel, aby si ho dotyčná všimla. Často se také začne chovat příliš hlučně, což jeho samotného může zaskočit. Jeho záměr je však jasný. Nejde mu o to, aby zaujal okolostojící, ale především vás. Obáváte se, že má ve skutečnosti v hledáč­ku nějakou jinou? Nemá, pokud se na vás chvílemi zpříma podívá. Tak získáte jistotu, že celé jeho vystoupení jsou vlastně soukro­mé námluvy.


4. Dotýká se různých částí těla
Ve chvíli, kdy se nám někdo líbí, naše pokožka získá na citlivosti. Maně se pak dopouštíme takzvaných ‚autoerotických doteků‘. Ženy si dávají vlasy za uši (odhalují tak žádoucí šíji), olizují rty. Muži podle vědců nejčastěji sahají na své ušní lalůčky, bradu nebo nos. Většina z nich si navíc začne bezděky upravovat oblečení – rovnají dokonale upravenou kravatu, uhlazují klopy saka, kontrolují dotekem pásek.
5. Má pohyby lovce
Je vědecky dokázáno, že ženy používají při svádění širší škálů pohybů a jiných nonverbálních signálů než muži. Ti si musí vystačit zhruba s polovinou. Mezi nejmarkantnější a nejpoužívanější pohyby muže na lovu patří:
Natočení se k ženě čelem čili zcela otevřený postoj. Je zajímavé, že mu vůbec nevadí, když je žena bokem. Velmi dobře je to vidět v okamžiku, kdy si muž přisedne k ženě napříkalad na baru.
Vstřícné držení paží, tedy podél těla. Dominantnější muži dávají ruce v bok.
Zrcadlení. Přibližné, vědomě neřízené opakování vašich pohybů.
Naklánění se stále blíž.
Letmé doteky (uchopení za loket, položení ruky na ruku…).
Zrychlení mrkání.
6. Dal se s vámi do řeči (není podmínkou)
Tohle je zrovna oblast, ve které spousta mužů potřebuje od ženy alespoň minimální pomoc. Jestliže nepatříte k amazonkám, které nečekají a osloví muže jako první, dejte dotyčnému alespoň znamení, že jste ochotná ke konverzaci. Věnujte mu pohled a úsměv a pak nenápadně vytvořte příležitost, aby vás mohl oslovit. Základním předpokladem je vyčlenit se ze skupiny. Pouhá pětina mladých Evropanů do 35 let se odhodlá oslovit ženu, jestliže je ve společnosti více než jedné kamarádky. Takže… Na baru si sedněte tak, aby vedle vás bylo volné místo. Na rautu běžte s talířkem k servírovacímu stolu sama (vyčíhejte si vhodnou chvilku), v práci nechoďte vždy na oběd ve skupině kolegyň a podobně.


7. Přehání
Zcela pravdomluvný muž je něco jako přízrak. Jen tak se s ním nepotkáte. Jenže… Podle vědců je potřeba rozlišovat lži na ‚provozní‘ (neškodné) a fatální (zásadní, poškozující vztah). To by bylo na samostatný článek. Nicméně v rámci seznamování platí, že se oba protějšky snaží jeden druhého zaujmout také pomocí lží. Je to zcela běžné. Muži ovšem přehánějí víc než ženy. Podle výzkumů nejčastěji ohledně důležitosti svého postavení v práci, vyrovnání se s minulostí (bude tvrdit, že nad rozvod se dávno povznesl) nebo při líčení svých dobrodružných zážitků a zásluh. Zkrátka – jestli máte pocit, že se naparuje a vychloubá, jde o zcela neklamný důkaz jeho zájmu.
8. Stará se o vás
Ochranitelská role dělá mužům dobře. Všem včetně těch, kteří vás pak ve vztahu nechají dýchat a zůstat samostatnou. Na začátku vztahu během seznamování je snaha vás chránit jedním z nejprůkaznějších znamení přízně. Muž, kterému se líbíte, vám bude dolévat sklenku, okamžitě sbírat předměty, které vám upadnou, nabízet své sako, abyste se nechvěla zimou, lovit největší pochoutky v tlačenici kolem rautového stolu, zajímat se o to, jestli nejste unavená. Dejte najevo, že to oceňujete. Role rytíře ho mimořádně těší.
9. Nemá se k odchodu
Co ho ovšem netěší, je fakt, že se s vámi musí ‚nějak‘ rozloučit. To je samozřejmě těžké, protože jestli vás chce znovu vidět, bez risku odmítnutí (přesně tuhle variantu si představuje) to nepůjde. Jestliže muž protahuje setkání, znamená to téměř na sto procent, že je mu s vámi dobře a přemýšlí, jak zaonačit další setkání. Slitujte se nad ním a pomozte mu alespoň drobným leč srozumitelným náznakem.
10. Druhý den se ozve
Dvě třetiny mužů, kteří mají o ženu zájem, se ozvou dru­hý den poté, co získali telefonní číslo. Tolik strohé statistiky. Samozřejmě existují výjim­ky – například kolega volat nemusí, když ví, že vás druhý den potká v práci. Nesmělí jedinci také zdaleka nevymřeli… Moderní mladá dáma může udělat první krok, ale pamatujte si, že pouze jeden. Pak už je na řadě skutečně výhradně on. Jen ať se snaží.