pondělí 19. března 2018

Pravda nebo lež

Co je pro vás lepší pravda nebo lež.

Význam slová PRAVDA.
 1. tvrzení považované za skutečnost
  • Je trochu pravdy v tom, že umělec nad jiné miluje sen, ale více je pravdy v tom, že nad jiné miluje skutečnost.[3]
  • Jediný možný důkaz nějaké obecné pravdy, zásady, kriteria a tak dále je naprosto nelogický. Vyslov nějakou větu, která se ti líbí, a kterou bys tudíž rád považoval za obecnou pravdu.[4]
 2. (zastarale, knižně) spravedlnostprávo
  • Až však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré Pravdy. ... a On vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky
  • Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie.[5]
  • Ale přichází hodina a již je zde, kdy praví uctívači budou uctívat Otce v duchu a pravdě.
  • Pravda vítězí.Význam slová Lež.
1. tvrzeníkteré vědomě či úmyslně neodpovídá skutečnosti
 • To je lež jako věž - nebyla to vička, ani čočovička, byl to oves![1]
 • Ó, již mne neoklameš, již jsem i tebe prohlédl od té chvíle, co vím, že jsi mluvil s ní — s tou bezectnou. Upři to,“ rozkřikl se, jakoby podrážděn vlastním svým hlasem, „můžeš li podlou lží klamati mne tváří v tvář!“[2]
 • Obvinili mě ze lži.
 • A nakonec ho ujezovití do spaní a řekne mu: "I kdež, vždyť je to lež, že něco chceš - lehni a lež!"[3]
 • Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.[4]