pondělí 30. dubna 2018

Nejmenší dívka na světě vám bude vykládat největší životní příběh.Tato maličká dívka, oficiálně nejmenší na světě už nikdy víc nevyroste, problémy s růstem měla už od raného dětství. Lékaři nyní rodině oznámily že Emma už nikdy nevyroste. 25 cm, to je její výška, která už ji zůstane do konce života. Oba rodiče jsou s tímto osudem smířeni, Emma potřebuje neustálou denní péči. Kvůli její velikosti ji musí ostatní členové rodiny se vším pomáhat. Má tři naprosto zdravé sestry, jenom ona je jiná. I přes některé posměšky dětí ve škole svůj život miluje, taková je Emma. Do školy ji nosí na zádech její starší sestra, během vyučování i po škole na ni neustále dává pozor. Emma je totiž velice zranitelná, kvůli její velikosti ji lidé často nevidí nebo přehlížejí, a proto nemůže jít sama ulicí nebo chodbou. 
Na fotografii je Emma když ji byly 2 roky.Emma miluje koně, i tady ale potřebuje neustálou podporu.
Růst je zvětšování množství hmoty a velikosti organismu. Je jedním z hlavních projevů života.
Za růst není považována změna hmoty a velikosti, nezpůsobená činností metabolismu, například bobtnání semen nasáváním vody. Takovéto změny provádějí i mrtvé organismy.
Velikost organismu (druhu) bývá geneticky podmíněná, a proto přibližně určená. U některých organismů probíhá po celý život (tzv. neomezený růst, např. ryby), jindy jen po část života (ptáci, savci). Je několik způsobů, jak lze růstu docílit: buď zvyšováním počtu buněk dělením (počet buněk se u člověka v období od novorozence k dospělci třicetkrát zvýší), nebo růstem buněk stávajících, případně zvyšováním obsahu mezibuněčné hmoty.
Výrazný růst populace mnohonásobným dělením buněk se nazývá proliferace.
Velikost oděvů je standardizovaná klasifikace velikosti oblečení prodávaného v běžném prodeji. V celém světě existuje velké množství systémů standardizace v této oblasti pro různé oděvy, jako jsou šaty, sukně, kalhoty, atd. Užívá se buď číselný nebo písmenný kód, který odpovídá parametrům té části těla, pro které je dané oblečení určeno. Většinou je tento kód uveden na cedulce obvykle připevněné k oblečení. Evropská unie se v současnosti snaží prosadit jednotnou normu EN 13402 založenou na centimetrech.


Láska je především akt vůle. Mnoho lidí si ji pletou s počáteční touhou – přitažlivosti emoční. Může se jednat o vztah dvou osob nebo o vztah k Bohu, věci, na to však navazuje i řada dalších významů, jako je láska k určité věci, k místu a vlasti, k nějakému hnutí nebo ideji. V širším smyslu se někdy hovoří i o lásce k sobě, což nemusí být egoismus. Zvláštní místo zaujímá láska v některých náboženstvích a podle křesťanství je sám Bůh láskouPrávě proto, že se jedná o silný vztah ke druhému, může být z druhé strany také odmítnuta či zklamána: pak se hovoří o „nešťastné lásce“. Mnohé případy nešťastné lásky jsou zaviněny nezralostí jedince a jeho osobnosti. Osobnost není vyvinuta a projektuje do partnera vlastnosti svých rodičů.Zdravé sebevědomí se dá označit za lásku k sobě samému. V tomto případě se jedná o ochotu člověka dbát o své tělo, zlepšovat se jak po fyzické, tak duševní stránce a tolerovat některé své nedostatky. Přehnaná láska k sobě samému spojená s přehlížením okolního světa se nazývá narcismus, podle řecké báje o krásném mladíkovi Narcisovi, který se zamiloval do vlastního odrazu na hladině studánky.