neděle 2. června 2019

PRVNÍ DÍTĚ VYVINUTÉ UMĚLE V IGELITOVÉM SÁČKU. VĚDCI NATOČILI MOMENT KTERÝ DNES ZMĚNIL DĚJINY.


Po téměř osmiletém výzkumu se vědcům z Asie podařilo vypěstovat první dítě a to zcela uměle. Stačil jim „pouze“ umělý sáček a laboratoř s dalšími nezbytnosti za téměř 50 miliard Kč. Videonahrávka je nyní volně dostupná na internetu, a můžete ji otevřít níže na této stránce. Na tomto výzkumu pracovali ti nejlepší vědci z Číny, kteří dostali také velice tučně zaplaceno od vlády a dalších složek v zemi. Celkové náklady zatím vedení tají. Odhaduje se že překročili 100 miliard Kč. Někteří občané v zemi se proti tomuto výzkumu ohradili a distancují se od něj, byl totiž zaplacen z jejich daní, které jsou v jejich zemi docela vysoké. Dítě v plastovém pytlíku za pomocí několika chemických složek a stálého přísunu vzduchu a umělé výživy vyrostlo za pouhých 43 týdnu. Je velké 63 centimetrů a váží necelých 2800 gramů. Pro vědce je to velice uspokojivý výsledek, v budoucnu však plánují vytvořit více těchto „umělých dětí“, s lepším výsledkem. Prozradili že se budou snažit vytvořit dítě které by po vývinu vážilo i 3,5 kg. (Docela macek!) Vláda země zatím úspěšně potlačuje protesty, které zdejší občané hojně vedou, nelíbí se jim jak nakládají s financemi. Rozhovor s vedoucím teamu vědců a video přímo z umělého „porodu“ můžete přehrát přímo na naši stránce.Dítě

Dítě je člověk v prvním období svého života: o tomto významu slova dítě pojednává následující text.
Období dětství není obecně ostře ohraničeno. V některých kontextech se za počátek dětství považuje narození, v jiných kontextech se za dítě (nenarozené dítě) považuje i plod. V některých kontextech je konec dětství ztotožňován s dosažením dospělosti, v jiných kontextech se fáze dospívání (adolescence, mladistvý věk atd.) nebo její část k dětství již nepočítá.

Právo

V právu, zejména občanském a rodinném, se termín dítě používá především pro označení celoživotního příbuzenského poměru vůči rodičům; pro věkové vymezení se používají vymezení vycházející z definice zletilosti nebo konkrétní věkové vymezení, například sousloví „nezletilé dítě“, popřípadě nezletilý, nezletilá osoba, mladistvý, osoba mladší 18 let, osoba mladší 15 let atd.
V mezinárodních úmluvách k ochraně speciálních práv dětí (např. Úmluva práv dítěte, úmluvy regulující dětskou práci nebo dětskou pornografii atd.) i v některých navazujících vnitrostátních předpisech se však mnohdy termín dítě používá k věkovému vymezení, zpravidla osob do dovršení 18 let věku.
Rodiče

Slovo dítě označuje trvalý příbuzenský poměr potomka vůči vlastním rodičům, t. j. v prvním stupni příbuzenství, t. j. syna nebo dceru.
Dítěti je právně na roveň postaven osvojenec, který z biologického hlediska potomkem dotyčné osoby není. Osvojením (adopcí) zaniká právní vztah mezi biologickým rodičem a dítětem a nahrazuje se vztahem mezi osvojencem a osvojitelem.
Biologické rodičovství je právně nezrušitelné, avšak v některých případech je právní rodičovství nahrazeno právní domněnkou (například je za otce považován bez dalšího zkoumání manžel matky anebo muž, kterého matka jako otce uvede).
Otázka rodičovství je komplikovaná i v případech umělého oplodnění, kdy genetický rodič nemusí být totožný se skutečným nebo matrikovým rodičem.

Embryo

Embryologie (z řečtiny znamená „nauka o zárodku“, embryo = zárodek) je vědní disciplína, která se zabývá studiem individuálního vývoje jedince v prenatálním období. Toto období trvá od oplození vajíčka (oplozené vajíčko = zygota) po porod.
Podle zkoumaných objektů se dělí na embryologii rostlin, živočichů a člověka. Morfologická embryologie zkoumá tvarové změny, fyziologická embryologie zkoumá vývoj funkce orgánů, experimentální embryologie zkoumá příčiny změn experimentálními metodami, srovnávací embryologie porovnává vývoj různých druhů organismů. Jedním ze zakladatelů embryologie je K. E. von Baer.
Certifikát

Seznam zneplatněných certifikátů (CRL, anglicky certificate revocation list) je v kryptografii označení pro seznam zneplatněných digitálních certifikátů. Certifikát je elektronicky podepsaný veřejný klíč asymetrické šifry, který vydává certifikační autorita.
Je-li privátní klíč kompromitován (ohrožen), je nutné zneplatnit jeho protějšek (veřejný klíč), který tím přestává být důvěryhodný a nelze jím ověřovat elektronické podpisy. Proto certifikační autority kromě infrastruktury PKI pro distribuci veřejných klíčů spravují též infrastrukturu CRL, která umožňuje vybrané veřejné klíče zneplatnit (pomocí sériových čísel veřejných klíčů).

Platnost

Doba platnosti certifikátu nenahrazuje CRL. Zatímco všechny expirované certifikáty jsou považovány za neplatné (tj. po v nich uvedeném datu platnosti), ne všechny ještě neexpirované certifikáty jsou nutně platné. CRL slouží k zneplatnění (revokaci) ještě jinak platných certifikátů, protože v reálném světě dochází k problémům s certifikáty ještě i před jejich expirací.
Pozoruhodným příkladem byla situace, kdy certifikační autorita VeriSign omylem vydala certifikát pro podepisování ActiveX komponentů Microsoftu neznámému jednotlivci, který se úspěšně vydával za smluvního partnera.
Firma Microsoft tak zjistila, že jejich software musí certifikáty nejprve zkontrolovat proti CRL, než jim bude důvěřovat. Jako rychlá oprava byla v rámci jejich aktualizačního systému (Microsoft Update) vydána záplata, která výslovně považovala dva postižené certifikáty za „revokované“