sobota 24. září 2022

Po zdražení elektriky a plynu prý půjde nahoru i voda proč čti více v článku.Kolem vody koluje mnoho mýtu, ale domněnka, že českou vodu vlastní zahraniční společnosti, díky kterým platíme za vodné a stočné nepřiměřené sumy, je mezi lidmi zřejmě nejrozšířenější. Není se čemu divit, když se v tisku neustále objevují poplašné titulky. A přes to, že to píší támhle a říkali to tadyhle, není tomu tak.

 

„Vraťme vodu městům a obcím!“

 

Realita je taková, že více než 90% vodárenského majetku vlastní města a obce. Před rokem 1989 byla vodárenská infrastruktura majetkem státu, pro revoluci se nedostala do cizích rukou, ale právě do rukou měst a obcí. A municipality o svém majetku rozhodují. Jsou to právě ony, které každý rok stanovují cenu za vodu, opravují vodovodní infrastrukturu a uzavírají provozovatelské smlouvy se společnostmi. Až v tuto chvíli vstupují do českého vodárenství soukromé firmy, mezi nimi i ty zahraniční, které mají na starosti chod vodovodního a kanalizačního potrubí, úpraven i čistíren vod.

 

„Zisky, které mají nadnárodní giganti z vodného a stočného, odtékají z naší republiky!“Voda se zatím nezdražuje ale může to přijít