sobota 11. května 2024

Víčka na lahvích je to blbost nebo nejlepší nápad co EU vymyslela.

 





Víčka na lahvích jsou důležitou součástí obalového průmyslu, která hrají klíčovou roli nejen v udržení kvality nápojů, ale také v otázkách životního prostředí. Historie víček na lahvích je úzce spjata s vývojem PET lahví, které se poprvé objevily v roce 1978, kdy do nich začala být plněna Coca-Cola. V Československu se první PET lahve objevily až po roce 1989.


Projekt neodnímatelných víček na lahvích vznikl jako reakce na snahu o snížení plastového odpadu, který končí v přírodě. Víčka patří mezi nejčastěji nalezený plast na evropských plážích. Evropská unie proto přijala směrnici, která od 3. července 2024 ukládá povinné používání neodnímatelných víček na lahvích do 3 litrů3. Toto opatření má zajistit, že víčka zůstanou spojena s lahví i po jejím vypití, což by mělo usnadnit recyklaci a snížit množství plastového odpadu.


Výrobci lahví a nápojů se museli přizpůsobit nové legislativě, což zahrnovalo úpravy výrobních linek a zvýšení množství použitého materiálu kvůli připevnění víček k lahvím2. Například společnost Coca-Cola zavedla neodnímatelná víčka na celém svém portfoliu nápojů již před oficiálním datem platnosti směrnice.


Tento projekt je příkladem, jak legislativní změny mohou ovlivnit průmyslové postupy a vést k větší udržitelnosti a ochraně životního prostředí. Zároveň je to výzva pro výrobce, kteří musí najít rovnováhu mezi dodržováním předpisů a efektivitou výroby.