středa 4. ledna 2023

Chlapec bojuje s rakovinou. Jeho rodina nemá na léčbu peníze. Tento inzerát trhá všem srdce! Rodiče se rozhodli vrátit se do České republiky s oběma dětmi. Ale několik měsíců po návratu přišla drtivá zpráva. Lékaři Ferko diagnostikovali Wilmsův vícečetný tumor ve třetí fázi.
Rodiče teprve čtyřletého chlapce žádají širokou veřejnost, aby přispěla k jeho velmi drahé léčbě, kterou si nemohou finančně dovolit. Lékaři mu diagnostikovali rakovinu již 3. stádia.

Nešťastná rodina

Mladá česká rodina zveřejnila reklamu na webu GoFundMe.com, kde probíhá veřejná sbírka.

„Bydleli jsme ve Velké Británii deset let, kde se narodily i naše děti. Sedmiletá Margaret a čtyřletý Ferko, “píšou v reklamě.

Rodiče se rozhodli vrátit se do České republiky s oběma dětmi. Ale několik měsíců po návratu přišla drtivá zpráva. Lékaři Ferko diagnostikovali Wilmsův vícečetný tumor ve třetí fázi.

Wilmsův tumor

je relativně častý solidní tumor dětského věku. Konkrétně jde o zhoubný nádor ledviny charakterizovaný shluky buněk embryonálního nefrogenního blastému. Tvoří asi 5–6 % nádorů dětského věku a jedná se o šestý nejčastější nádor u dětí.

Finance na léčbu

Rodina nyní žádá o peníze na ubytování a nezbytnou léčbu. Mate se staral o dům a staral se o matku, která nemohla jít do práce.

„Každý má sen. Sníme o tom, že se syn opět stane zdravým, “říká v příběhu.


K dnešnímu dni téměř 200 lidí přispělo 5095 liber, což je téměř 150 000 korun. Cílem, který si rodina stanovila na portálu, je vybrat 10 000 liber.

Sdílej tento článek a podpoř rodinu.

Sdílení tohoto článku získá rodina finanční odměnu.